Informatie

 • Wijkagent/-beheerder

  Wijkbeheerder
  Wilt u een afspraak met handhaving, neemt u dan contact op met de medewerksters van het ServicePunt via 14 0181. Zij kunnen dan op de woensdagmiddag een afspraak voor u inplannen.

  Wijkagent
  Wilt u een afspraak maken met de wijkagent of telefonisch contact, belt u dan met 0900 8844.

  Voor aangifte kunt u terecht op het politiebureau in Hellevoetsluis aan het Bruggehoofd 11 (nabij winkelcentrum Struytse Hoek). Dit bureau is dagelijks geopend van 08.00 tot 22.00 uur. In een aantal gevallen kunt u ook telefonisch via 0900 8844 of via de website van de politie aangifte doen.

 • Servicenummer grofvuil

  Mocht onbedoeld de minicontainer niet zijn geleegd of zijn er andere klachten over de inzameling, dan kunt u contact opnemen met Renewi.

  Klachtennummer

  (0181) 33 01 00

 • Klachten over de gemeente? Misschien kan de ombudsman u helpen

  In de talloze contacten tussen de gemeente en haar burgers gaat wel eens wat fout. Voelt u zich van het kastje naar de muur gestuurd? Krijgt u niet de informatie waar u alsmaar om vraagt? Wacht u eindeloos op een beslissing? Denkt u dat er niet serieus naar u wordt geluisterd? Misschien kan de gemeentelijke ombudsman van Westvoorne u helpen!

  Vaak lukt het de ombudsman om raderen in beweging te krijgen die voor u helemaal vastgelopen zijn. De ombudsman is onafhankelijk en heeft wettelijk toegang tot alle informatie die nodig is om een klacht over de gemeente goed te kunnen behandelen.

  Gratis

  De hulp van de ombudsman is gratis, maar deze is wel aan spelregels gebonden. Zo moet u de klacht eerst bij de gemeente zelf kenbaar maken. Heeft u dat gedaan, maar blijft een tijdige reactie achterwege of het antwoord bevalt u niet, dan kunt u bij de ombudsman terecht.

  Een tweede voorbehoud is als u tegen een besluit bezwaar of beroep kunt aantekenen. Dan moet u van deze mogelijkheid gebruik maken. Tenzij de gemeente bijvoorbeeld de afhandelingstermijnen overschrijdt of op een andere manier haar eigen regels overtreedt.  

  Voor iedereen

  De gemeentelijke ombudsman is er niet alleen voor bewoners, maar ook voor ondernemers, instellingen en organisaties. Iedereen die vindt dat hij onbehoorlijk door de gemeente wordt behandeld, mag bij de ombudsman aankloppen.

  Als de ombudsman een klacht behandelt, vraagt hij de gemeente altijd om een weerwoord. Hoor en wederhoor zijn belangrijke principes om tot een eerlijke en juiste afweging te komen.

  Bemiddeling

  De ombudsman zal ook altijd proberen om een conflict met de overheid op te lossen. Als twee partijen het met elkaar aan de stok krijgen, is het vaak belangrijker om de ruzie te sussen dan het gelijk van de een of de ander te bewijzen. De meeste klachten worden door bemiddeling afgewikkeld.

  Oordeel

  Lukt dat niet, dan stelt de ombudsman een onderzoek in, dat met een oordeel wordt afgesloten. Dat oordeel, waarbij de klager al dan niet in het gelijk wordt gesteld, wordt in een brief of in een rapport vastgelegd. De ombudsman stuurt het rapport aan u en de gemeente.

  Wie is de ombudsman?

  Mr. Anne Mieke Zwaneveld is sinds 2010 de gemeentelijke ombudsman van Westvoorne  en 6 andere gemeenten in de regio Rotterdam. Zij is benoemd voor een periode van 6 jaar. Haar bureau telt 12 medewerkers en is gevestigd in Rotterdam.

  Mr. Anne Mieke Zwaneveld

  De gemeentelijke ombudsman organiseert speciaal voor de inwoners van Westvoorne een maandelijks spreekuur. Dat wordt gehouden in het Cultureel Centrum De Man aan de Burgemeester Letteweg 30 in Oostvoorne. Het spreekuur is steeds op vrijdag van 11:00 tot 12:00 uur en wel op de volgende data: 

  In 2017 is dat op de volgende dagen: 13 januari, 10 februari, 10 maart, 7 april, 19 mei, 16 juni, 14 juli, 11 augustus, 8 september, 6 oktober, 17 november en 15 december. 

  Hier kunt u zonder afspraak terecht.U kunt ook op het inloopspreekuur van de ombudsman in Rotterdam komen. Dat is elke dinsdag van 9.00 tot 11.30 uur op het adres Meent 106, 4e etage.

  Het is raadzaam om eerst te bellen (010 411 16 00) en de aard van uw klacht toe te lichten. Zo kunnen de medewerkers van de ombudsman beoordelen of ze uw klacht kunnen behandelen.

  Ook raadt de ombudsman bezoekers van het spreekuur aan om eventuele brieven of aantekeningen die over de klacht gaan mee te nemen. Hoe beter de medewerkers van de ombudsman worden geïnformeerd, hoe beter de mensen geholpen kunnen worden.

  Via de website (www.ombudsmanrotterdam.nl) kunt u direct een klacht indienen.

 • Afgifte rijbewijzen en paspoorten bij ServicePunt

  U kunt voor het afhalen van uw paspoort, identiteitskaart en rijbewijs bij het ServicePunt in het gemeentehuis terecht.

  Door afgifte van deze documenten door het ServicePunt bieden wij u meer afhaalmogelijkheden, omdat het ServicePunt de gehele dag geopend is. De openingstijden van het ServicePunt zijn: maandag t/m donderdag van 08.00 uur tot 17.00 uur, woensdag tot 18.30 uur en vrijdagochtend van 08.00 tot 12.30 uur.

  Het ServicePunt kunt u vinden in de hal van het gemeentehuis tegenover de receptie.

   

  Aanvragen

  Let op! Voor het aanvragen van reisdocumenten en rijbewijzen moet u nog gewoon bij de loketten van Burgerzaken zijn. Hiervoor gelden andere openingstijden.
   

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

https://storing.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

Belastingen SVHW

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Parkeervergunning 1e en 2e Slag Rockanje

U bevindt zich op: Home > Informatie