Minicontainers

Naast het standaardpakket (restafvalcontainer, GFT-container en een papiercontainer) is het mogelijk om over een extra minicontainer (zowel grijs als groen) te beschikken. Voor de verstrekking wordt per container een bijdrage in rekening gebracht. Ook kunt u een PMD-container aanvragen (gratis). Op basis van medische indicatie kan ook een extra container worden verstrekt.

Dit formulier kunt u gebruiken voor:

  • aanvragen nieuwe of extra container
  • melden van een defect aan of vermissing van een container
  • omwisselen voor een grotere of kleinere container
  • inleveren van een container

Formulier:

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

https://storing.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Formulieren overzicht