Melding Openbare Ruimte

Wat is een Melding Openbare Ruimte?

De zorg voor de openbare ruimte is een taak van de gemeente. U moet dan denken aan plekken die voor iedereen toegankelijk zijn, zoals straten, voet - en fietspaden en plantsoenen. Als u constateert dat er sprake is van gebreken aan de openbare ruimte dan kunt u hiervan melding doen. Deze meldingen zijn belangrijk, want de gemeente kan niet altijd en overal controleren of alles voldoet aan de gestelde eisen.

Hoe geef ik een melding openbare ruimte door?

  • Ik vul onderstaande formulier in
  • Ik neem telefonisch contact op met het ServicePunt, telefoon 14 0181
  • Ik kom langs bij de balie van het ServicePunt in het gemeentehuis te Rockanje

Op de hoogte?

Om u op de hoogte te houden over de voortgang van uw melding hebben wij uw contactgegevens nodig. Wij maken gebruik van uw e-mailadres om u te berichten over de afhandeling van de melding. Wij gebruiken uw telefoonnummer als wij meer informatie nodig hebben om uw melding te behandelen. Heeft u geen e-mailadres dan wordt u gebeld over de afhandeling van uw melding.

Formulier:

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier containers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Formulieren overzicht