Melding Openbare Orde

Wat is een Melding openbare orde en veiligheid?

Bij Meldingen openbare orde en veiligheid kunt u denken aan onderwerpen zoals verkeersoverlast, burenoverlast en vandalisme. Voorbeelden hiervan zijn gepleegde vernielingen van bijvoorbeeld straatmeubilair, terugkerende overlast van omwonenden en parkeeroverlast. Ook ‘stille’ problemen, zoals een vermoeden van kindermishandeling of het vermoeden dat iemand zich verwaarloost, kunt u melden.

Dringende melding? Bel de politie!

Voor Meldingen Overlast en Vandalisme geldt, dat u voor dringende meldingen, waarbij directe inzet nodig is om de overlast te stoppen of waarbij u bijvoorbeeld getuige bent van een vernieling, hiervoor de politie moet inschakelen.

Hoe geef ik een Melding openbare orde en veiligheid door?

  • Ik vul het onderstaande formulier in
  • Ik neem telefonisch contact op met het ServicePunt, telefoon 14 0181
  • Ik kom langs bij de balie van het ServicePunt in het gemeentehuis te Rockanje

Formulier:

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier containers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Formulieren overzicht