Instemmingsverklaring hoofdbewoner

Bij inwoning cq samenwoning moet een schriftelijke verklaring worden overlegd waaruit blijkt dat de medebewoner(s) op de hoogte is (zijn) van de aangifte tot adreswijziging.

U kunt op drie manieren toestemming geven voor inwoning. Kies hieronder de manier die u het beste past.

  • Ik vul het formulier digitaal in en stuur het per post op of geef het af bij de balie Burgerzaken (e-formulier)
  • Ik maak gebruik van DigiD, vul het formulier digitaal in en verstuur het elektronisch (e-formulier met DigiD)
  • Ik haal het formulier op bij de balie Burgerzaken van de gemeente

LET OP: dit formulier kan alleen toegestuurd en in behandeling genomen worden als er een verhuisbericht ontvangen is van de persoon die bij u komt inwonen.

DigiD

Bij de gemeente Westvoorne kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode. Tegenwoordig kunt u met DigiD bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.


Aanvragen van uw DigiD inlogcode.

Wilt u meer weten over DigiD? Kijkt u dan op de website van DigiD.


Formulier en meer informatie:

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

https://storing.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

Belastingen SVHW

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Parkeervergunning 1e en 2e Slag Rockanje

U bevindt zich op: Home > Formulieren overzicht