Aangifte verhuizing binnen de gemeente/vestiging in de gemeente

Er is sprake van verhuizing als u:

  • binnen de gemeente verhuist van het ene adres in de gemeente Westvoorne naar een ander adres in dezelfde gemeente
  • vanuit de ene gemeente naar een andere gemeente binnen Nederland verhuist en u zich moet laten overschrijven naar het adres in de nieuwe gemeente (uitschrijving uit uw vorige gemeente gebeurt automatisch)

Bij (her)vestiging vanuit het buitenland geldt een afwijkende procedure. U dient zich in dat geval persoonlijk te melden.

Gaat u samenwonen of inwonen dan is een "instemmingsverklaring hoofdbewoner" noodzakelijk. Dit kunt u in het formulier direct invullen. Deze dient u na ondertekening door de hoofdbewoner per post te versturen of af te geven op het gemeentehuis. Bij aangifte per DigiD kan de hoofdbewoner het onderstaande formulier "Instemmingsverklaring hoofdbewoner" invullen. Bij invullen per DigiD verloopt de verzending digitaal.

U kunt uw verhuizing op de volgende manier doorgeven:

  • via het digitale formulier. U vult het digitaal in, verstuurt het per post naar de gemeente of geeft het af op het gemeentehuis (formulier, incl. door hoofdbewoner te ondertekenen instemmingsverklaring)
  • via gebruikmaking van DigiD. U vult het formulier digitaal in en verstuurt dit elektronisch. De "Instemmingsverklaring hoofdbewoner" dient nu apart ingevuld te worden. Dit kan per DigiD of via een digitaal formulier dat ondertekend en opgestuurd moet worden.
  • u komt langs bij het loket Burgerzaken

Voegt u een kopie legitimatiebewijs van iedere meeverhuizende meerderjarige toe als bijlage, alsmede een kopie huur- cq koopcontract. Heeft u niet de mogelijkheid bijlagen digitaal toe te voegen, dan kunt u contact opnemen met de medewerkers van het team Burgerzaken. Zij helpen u graag verder.

Digid

Bij de gemeente Westvoorne kunt u inloggen met uw DigiD inlogcode. Tegenwoordig kunt u met DigiD bij steeds meer overheidsinstellingen terecht.

Aanvragen van uw DigiD inlogcode.

Wilt u meer weten over DigiD? Kijkt u dan op de website van DigiD.

De formulieren en meer informatie:

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

https://storing.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

Belastingen SVHW

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Parkeervergunning 1e en 2e Slag Rockanje

U bevindt zich op: Home > Formulieren overzicht