Digitaal loket

Mijn overheid.nl is het overheidsloket waarmee u zaken kunt regelen met gemeenten, provincies, rijksinstanties en het waterschap en uw persoonlijke gegevens kunt inzien


Alle Formulieren

Met deze formulieren kunt u verschillende zaken online regelen met de gemeente, zoals de hondenbelasting, een verhuizing doorgeven. Dit is een klein greep uit de mogelijkheden.

Producten en Diensten

Via deze pagina krijgt u toegang tot de producten en diensten van de gemeente Westvoorne.

Afval en minicontainer

Ophaaldagen afval I Aanmelden grofvuil I Plastic afvalmateriaal I Extra/nieuwe minicontainer

Bouwen en verbouwen

Bestemmingsplannen I Vergunningen en meldingen  I Planschade

Geboorte, huwelijk en overlijden

Aangifte geboorte I Erkenning kind  I Trouwen of partnerschap registreren I Begraafplaatsen

Werk en uitkering

Werk vinden I Uitkering I Hulp bij schulden I Digitaal klantdossier

Wonen

Verhuizen I Verhuur I Projecten I WOZ waarde/Taxatieverslag  I Hondenbelasting

Gemeentegids

Uitgifte 2017

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer: 088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Inzamelschema afval 2019

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Digitaal loket