Update 12 mei - Verhuur van dag- en nachtrecreatie in Rotterdam-Rijnmond vanaf 15 mei

Met ingang van vrijdag 15 mei worden stappen gezet om de verhuur van recreatieve verblijven in Rotterdam-Rijnmond verder mogelijk te maken. Sinds 9 mei was het al mogelijk om dag en nacht te verblijven op campings, recreatieparken, jachthavens en stranden onder de voorwaarde dat het om vaste verhuur of eigendom van een verblijf ging, met eigen sanitaire voorzieningen.

Lees in het bericht van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond hoe de versoepeling stap voor stap en onder welke voorwaarden wordt gerealiseerd.

Te downloaden:

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

https://storing.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

Belastingen SVHW

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Parkeervergunning 1e en 2e Slag Rockanje

U bevindt zich op: Home > Coronavirus