Coronavirus

Coronamaatregelen voor Westvoorne
In de regio Wuhan in China is eind december 2019 het nieuwe coronavirus uitgebroken. In Europa en in Nederland breidt het virus zich uit. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uitgeroepen tot een internationale bedreiging voor de volksgezondheid.

Noodverordening en regionale besluiten
Meer informatie over regionale maatregelen vindt u op www.rijnmondveilig.nl. Hier vindt veel gestelde vragen, de noodverordening en wat de maatregelen precies betekenen voor groepsvorming, evenementen en bijvoorbeeld recreatief verblijf in Rotterdam-Rijnmond.

Meer informatie
Het coronavirus leidt tot veel vragen, ook in Westvoorne. Het is belangrijk om met elkaar, overheden, ondernemers, organisaties en inwoners samen te werken om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Kijk voor de meest recente informatie op de website van het RIVM en de website van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Klik hier voor de meest recente landelijke maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook is er een landelijk telefoonnummer ingesteld: 0800-1351.

Het RIVM heeft  verschillende communicatiemiddelen op hun website voor algemeen gebruik: posters, filmpjes en social media banners. Handig als je informatie wilt verspreiden. Voor meer informatie kijk op www.rijksoverheid.nl.

De gemeente Westvoorne heeft een aantal maatregelen genomen, de belangrijkste staan hier op een rij.

Aangepaste dienstverlening
Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen, hebben we de dienstverlening bij onze loketten aangepast. Zo zorgen we er voor dat er zo weinig mogelijk fysiek contact tussen mensen plaatsvindt. Hieronder staan ze op een rij.

De gemeente Westvoorne is telefonisch bereikbaar via 14 0181 op:

 • Maandag t/m donderdag van 08.00 - 17.00 uur
 • Vrijdag van 08.00 tot 12.30 uur

De loketten van het ServicePunt, Burgerzaken, team WIS (Werk, Inkomen en Service) en het Woonbedrijf zijn alleen op afspraak geopend van 8.30 tot 12.30 uur voor:

 • het afhalen paspoort of rijbewijs
 • het aanvragen paspoort of rijbewijs
 • het doen van aangifte geboorte of overlijden
 • afspraken rondom levensonderhoud bij team WIS

Bel met het ServicePunt via 14 0181 voor het maken van een afspraak.

Het Woonbedrijf is alleen telefonisch bereikbaar voor spoedeisende reparatieverzoeken, zoals glasbreuk, verstoppingen en lekkage via (0181) 40 80 52. Voor overige zaken kunt u een e-mail sturen naar woonbedrijf@westvoorne.nl.

Dienstverlening Milieustraat
Vanaf 7 mei is de milieustraat ook op dinsdag- en donderdagochtend geopend. Daarmee is de milieustraat elke werkdag én op zaterdag tussen 9.00 en 12.00 uur geopend. Op donderdagavond kunt u ook tussen 18.00 en 19.30 uur terecht. De verruiming van de openingstijden geldt tot nader bericht.

We vragen je wel om alleen te komen als het echt noodzakelijk is, oude spullen tijdelijk te bewaren en als het kan en deze over een paar weken naar de milieustraat te brengen. Mocht een bezoek toch noodzakelijk zijn, kom dan bij voorkeur alleen of laat passagiers in de auto zitten. Bij de slagboom zal een medewerker je te woord staan en aangeven wanneer je de milieustraat kunt op rijden. We laten drie mensen tegelijk toe. Het kan zijn dat hierdoor langere wachttijden ontstaan, we vragen je begrip hiervoor. Probeer ook 1,5 meter afstand van andere bezoekers en medewerkers te houden en blijf thuis bij (milde) klachten, zoals verkoudheid, keelpijn etc. 

GGD opent extra coronatestlocaties in de regio​
GGD Rotterdam-Rijnmond bereidt zich voor om in juni dagelijks ruim 1000 inwoners te testen op het coronavirus. In juni kunnen alle Nederlanders die klachten hebben zoals verkoudheid, keelpijn of koorts zich door de GGD laten testen.  De GGD opent daarom binnenkort vier extra testlocaties in de regio. Iedereen kan zelf, zonder tussenkomst van een arts, een afspraak maken.

Er komt een tweede testlocatie bij in Rotterdam, bij het Fietspunt op de Koperstraat 23. Ook in Goeree-Overflakkee wordt een locatie geopend in een leegstaand bedrijfspand op bedrijventerrein Oostplaat, aan de rand van Middelharnis (Zernikeweg 28). In Schiedam wordt een testlocatie geopend bij de Margriethal. Ook komt er een testlocatie in de gemeente Nissewaard. De precieze locatie wordt later deze week bekend gemaakt. De GGD beschikt daarnaast nog over twee mobiele testunits die ingezet kunnen worden. Lees hier meer.

Parkeerplaatsen
Update 22 mei 2020:
Zaterdag 23 mei gaan de parkeerplaatsen bij Eerste en Tweede Slag in Rockanje weer open. De cijfers van het RIVM laten zien dat deze versoepeling mogelijk is.  Dit doet de gemeente Westvoorne stapsgewijs. Al eerder zijn de andere parkeerplaatsen in de gemeente, zoals bij Aan Zee en de natuurgebieden weer open gegaan. Met deze laatste stap zijn alle parkeerplaatsen in Westvoorne weer geopend.

Bij de parkeerplaatsen zijn maatregelen genomen  waardoor bezoekers zich aan de anderhalve meter afstand kunnen houden. Op de parkeerplaatsen en duinovergangen zijn looproutes ingesteld zodat iedereen met voldoende afstand naar het strand en weer terug naar de parkeerplaats kan lopen. Ook wordt gevraagd zoveel mogelijk via een parkeerapp of contactloos te betalen, in plaats van met  contant geld. Het openstellen en openhouden van de parkeerplaatsen is alleen mogelijk als iedereen zich aan de maatregelen houdt: mijd drukte en houd anderhalve meter afstand. Is het te druk bij de duinovergangen of de stranden, ga naar huis en kom een andere keer terug als het rustiger is. Als de parkeerplaatsen vol zijn, wordt dit op de matrixborden bij de toegangswegen naar Eerste en Tweede Slag aangegeven.

Campings, vakantieparken en jachthavens
Update 12 mei 2020:
Met ingang van vrijdag 15 mei worden stappen gezet om de verhuur van recreatieve verblijven in Rotterdam-Rijnmond verder mogelijk te maken. Sinds 9 mei was het al mogelijk om dag en nacht te verblijven op campings, recreatieparken, jachthavens en stranden onder de voorwaarde dat het om vaste verhuur of eigendom van een verblijf ging, met eigen sanitaire voorzieningen. De verhuur van verblijven met eigen sanitaire voorzieningen wordt in een aantal stappen verruimd:

 • Vrijdag 15 mei 25% verhuur toegestaan voor verblijven met eigen sanitair
 • Vrijdag 22 mei 50% verhuur toegestaan voor verblijven met eigen sanitair
 • Vrijdag 29 mei 75% verhuur toegestaan voor verblijven met eigen sanitair
 • Woensdag 1 juli In heel Nederland alle voorzieningen op campings en vakantieparken open en 100% verhuur

In overleg met de burgemeesters van de recreatiegemeenten en de voorzitter van de veiligheidsregio is hiertoe besloten. Hiervoor geldt te allen tijde dat de stappen afhankelijk zijn van besluitvorming van het kabinet en wekelijkse monitoring en evaluatie. Op het moment dat het aantal besmettingen met het coronavirus in de regio veel groter wordt, is de kans aanwezig dat versoepelingen worden teruggedraaid of uitgesteld. Vanzelfsprekend geldt voor alle versoepelingen dat de voorwaarden met betrekking tot horeca, sanitair, persoonlijke hygiëne en 1,5 meter afstand blijven gelden. De medewerking van alle beheerders en toeristen is keihard nodig om deze versoepelingen met elkaar mogelijk te maken

Heeft u vragen, kijken dan bij de veelgestelde vragen en antwoorden op de website van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Hier vindt u de antwoorden op een aantal specifieke vragen over de versoepeling van de maatregelen voor campings, vakantieparken enz.

Financiële regelingen voor ondernemers en zzp'ers
De Rijksoverheid heeft verschillende financiële regelingen in het leven geroepen om ondernemers in nood te ondersteunen tijdens de coronacrisis, zoals:

 • NOW: tegemoetkoming in loonkosten
 • TOZO 1 en 2: inkomensondersteuning en leningen
 • TOGS: eenmalige gift van 4.000 euro

Kijk hier voor een compleet overzicht van financiële regelingen: https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/

CoronaLoket
Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, geeft de Kamer van Koophandel samen met partners invulling aan het CoronaLoket voor ondernemers. Dit loket is bedoeld voor vragen over de gevolgen van het coronavirus voor bedrijven en ondernemers. Denk hierbij aan een overzicht van de overheidsregelingen, maar ook vraag & antwoord op het gebied van personeel, deurbeleid, verplichte sluitingen etcetera. Het loket is te bereiken via www.kvk.nl/corona en 0800-2117. Het CoronaLoket is telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur voor ondernemersvragen.

CoronaCalculator
VNO-NCW en MKB-Nederland hebben een handige tool ontwikkeld voor ondernemers: de CoronaCalculator. Met deze tool kunnen ondernemers berekenen hoe corona-regelingen hun onderneming kunnen helpen en welke steunregelingen voor hun specifieke bedrijf relevant zijn.
De CoronaCalculator kan worden geraadpleegd via www.coronacalculator.nl.

Bent u ondernemer of ZZP-er, heeft u een aanslag lokale belastingen ontvangen en komt u door de maatregelen rondom de coronacrisis in financiële problemen? Dan geeft SVHW u de mogelijkheid om uw aanslag in termijnen te betalen of om uitstel van betaling aan te vragen. SVHW verzorgt het heffen en innen van de gemeentelijke belastingen voor de gemeente Westvoorne. Lees hier meer: https://bit.ly/2J0o56Q.

Corona-aanpak: de volgende stap
Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. Per 1 juni kunnen we in Nederland opnieuw enkele maatregelen versoepelen: ‘alleen’ wordt weer iets meer ‘samen’.

Voor iedereen blijft gelden:

 • Was vaak uw handen.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
 • 70-plussers of mensen met een kwetsbare gezondheid zijn extra voorzichtig.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.
 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten.
 • Vermijd drukte (ga weg als u geen 1,5 meter afstand tot anderen kunt houden).

De aanpassing van de maatregelen per 1 juni:

Groepen

 • Buiten mogen mensen bij elkaar komen als zij 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren.
 • In alle gebouwen die publiek toegankelijk zijn, mogen maximaal 30 mensen bij elkaar komen, exclusief personeel. Wel hanteren we ook hier de 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Thuis blijft het dringende advies om voor bezoekers 1,5 meter afstand aan te houden, zowel binnen als in de tuin en op het balkon.

Sport
Klik hier voor veelgestelde vragen over het coronavirus en sport.

Horeca - 1 juni vanaf 12.00 uur
Restaurants en cafés mogen open, onder voorwaarden:

 • een maximum van 30 gasten (dus exclusief personeel);
 • bezoekers moeten reserveren;
 • iedereen houdt 1,5 meter afstand (behalve mensen uit hetzelfde huishouden);
 • in een checkgesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert.

Op terrassen geldt geen maximum aantal personen. Wel moet iedereen aan een tafel zitten en 1,5 meter afstand tot elkaar houden (behalve mensen uit hetzelfde huishouden).

Uitbreiding terrassen voor horecaondernemers
De gemeente Westvoorne biedt horecaondernemers de mogelijkheid om tijdelijk hun terras uit te breiden. Alle horecaondernemers hebben hier een brief over ontvangen en kunnen een aanvraag indienen bij de gemeente. Nu de maatregelen vanaf 1 juni versoepeld worden, willen we als gemeente onze horecaondernemers zoveel mogelijk helpen en ze de kans geven meer inkomsten te generen door een uitbreiding van het terras.

Onderwijs
Voortgezet onderwijs gaat op 2 juni open. Scholen nemen maatregelen zodat 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Dat betekent in de praktijk dat niet alle leerlingen tegelijk op school kunnen zijn.  

Voortgezet speciaal onderwijs gaat ook op 2 juni open voor alle leerlingen. Ook hier nemen scholen maatregelen zodat 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Dit vergt maatwerk en zal in dit type onderwijs niet altijd mogelijk zijn.

Op 8 juni gaat het basisonderwijs weer voor 100% open, tenzij uit lopende onderzoeken blijkt dat dit niet verantwoord is.

De buitenschoolse opvang volgt het onderwijs en zal ook per 8 juni weer open gaan. Kinderen worden dan weer opgevangen op hun vaste dagen die zijn afgesproken in het contract.

Vanaf 8 juni is de noodopvang alleen nog beschikbaar (tot 1 juli) voor leerlingen van ouders die werken in de zorg (avond/nacht/weekend). Hierover worden afspraken gemaakt met kinderopvang en gemeenten.

Op 15 juni gaan het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs (hbo en universiteiten) weer beperkt starten met toetsing, tentamens, praktijklessen en begeleiding van kwetsbare studenten op de instelling.

Lees meer over het onderwijs in het nieuwsbericht: Onderwijs gaat stap voor stap open 
Lees meer over buitenschoolse opvang in het nieuwsbericht: Buitenschoolse opvang vanaf 8 juni weer volledig open

Culturele instellingen – 1 juni vanaf 12.00 uur

 • Film-, theater- en concertzalen mogen open onder voorwaarden:
  • een maximum van 30 mensen in het publiek;
  • bezoekers moeten vooraf reserveren;
  • een checkgesprek vooraf om te bepalen of een bezoek risico’s oplevert;
  • iedereen houdt 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Musea en monumenten mogen open als bezoekers vooraf kaartjes kopen en een checkgesprek voeren. Het maximale aantal bezoekers is gebouwafhankelijk. Er moet 1,5 meter afstand worden gehouden.
 • Muziekscholen en centra voor de kunsten kunnen open. Er geldt een maximumaantal van 30 personen per gebouw, die 1,5 meter afstand moeten houden.
 • Festivals zijn toegestaan als ze voorstellingen presenteren voor maximaal 30 bezoekers die 1,5 meter afstand houden.

Openbaar vervoer

 • ​Het openbaar vervoer is alleen bedoeld voor noodzakelijke reizen.
 • In tram, (water)bus, metro en trein is met ingang van 1 juni voor reizigers van 13 jaar en ouder het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht. Dit geldt niet voor stations, haltes en perrons; daar is een mondkapje niet verplicht. Iedereen houdt hier 1,5 meter afstand tot anderen.
 • Reizigers die na 1 juni geen mondkapje dragen, kunnen een boete van € 95 krijgen.

Verpleeghuizen
Op één locatie per GGD-regio wordt bezoek aan verpleeghuizen beperkt en onder strenge voorwaarden toegelaten. Vanaf 25 mei zal dit worden uitgebreid naar meer locaties. Het perspectief is dat vanaf 15 juni de bezoekregeling landelijk wordt aangepast.

Stap voor stap
De Nederlandse corona‐aanpak is erop gericht het virus maximaal onder controle te houden, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. Inmiddels zijn er door de naleving van de maatregelen goede resultaten bereikt; de cijfers laten een positieve ontwikkeling zien en dus komt er stap voor stap meer ruimte.

Het kabinet begint met het aanpassen van maatregelen in de buurt, lokaal. Dat geeft weinig drukte op straat, in het verkeer en in het openbaar vervoer. Dan volgen aanpassingen op regionaal niveau, dan op landelijk niveau. Het toestaan van groepen gaat van klein naar groot om alles zo beheersbaar en georganiseerd mogelijk te laten verlopen.

Het versoepelen van maatregelen kan alleen als het virus onder controle blijft. Het moet dan ook behoedzaam gebeuren. Als het echt nodig is, dan kan en moet een besluit om meer ruimte te geven weer worden teruggedraaid.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

https://storing.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

Belastingen SVHW

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Parkeervergunning 1e en 2e Slag Rockanje

U bevindt zich op: Home > Coronavirus