Voornemen tot verkoop van openbaar groen

De eigenaar van het perceel Zeeweg 33 in Rockanje heeft verzocht om een perceel openbaar groen achter zijn woning te kunnen kopen. Dit grondstuk is groot circa 214 m². De gemeente is bereid aan dit verzoek mee te werken. 

Direct belanghebbenden wordt de mogelijkheid geboden om op dit voornemen tot verkoop te reageren. De schriftelijke reactie stuurt u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 550, 3235 ZH Rockanje. Deze kunnen worden ingediend binnen vier weken na de datum van deze publicatie. Informatie: Rinus Tuinman, telefoon: (0181) 40 80 40.ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

https://storing.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen