Voornemen tot verkoop van openbaar groen

De eigenaar van het perceel Chloralaan 5 in Oostvoorne heeft verzocht om twee percelen openbaar groen te kunnen kopen. Deze grondstukken, gesitueerd voor en achter het perceel Chloralaan 5, zijn tezamen groot 177 m². De gemeente is bereid aan dit verzoek mee te werken. Direct belanghebbenden wordt de mogelijkheid geboden om op dit voornemen tot verkoop te reageren. De schriftelijke reactie moet worden gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 550, 3235 ZH Rockanje. Deze moet worden ingediend binnen vier weken na de datum van deze publicatie.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen