Voorbereidingsbesluit - Wet ruimtelijke ordening

Dit item is verlopen op 14-11-2018.

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat de gemeenteraad op grond van artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening (Wro) op 18  september 2018 heeft verklaard dat een herziening wordt voorbereid van het bestemmingsplan “Dorpsgebied Oostvoorne”. De herziening ziet op het perceel Stationsweg 43-47 Oostvoorne, één en ander zoals staat aangegeven op de bij dit voorbereidingsbesluit behorende verbeelding (kaart). 

Het voorbereidingsbesluit ligt vanaf heden ter inzage. Het voorbereidingsbesluit is digitaal te raadplegen op ro-online via www.ruimtelijkeplannen.nl. De IMRO-code van het voorbereidingsbesluit is NL.IMRO.0614.1209vbStations43-0100. Ook is het voorbereidingsbesluit in te zien via de gemeentelijke website www.westvoorne.nl onder het kopje ‘bestemmingsplannen’. Tot slot kunt u een papieren versie van het voorbereidingsbesluit inzien bij het Servicepunt in de hal van het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 6 in Rockanje. 

De gemeenteraad heeft bepaald dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt op 16 oktober 2018 
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier containers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen