Voorbereidingsbesluit Duinlaan 51 Oostvoorne

Dit item is verlopen op 31-12-2019.

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat de gemeenteraad op grond van artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening (Wro) op 30 oktober 2019 heeft verklaard dat een voorbereidingsbesluit is genomen voor het perceel Duinlaan 51 in Oostvoorne, gelegen binnen de beheersverordening “Landelijk Gebied Westvoorne”. Het gebied waarop het voorbereidingsbesluit betrekking heeft, staat aangegeven op de bij dit voorbereidingsbesluit behorende verbeelding (kaart).

Het voorbereidingsbesluit ligt vanaf heden ter inzage. Het voorbereidingsbesluit is digitaal te raadplegen op de website RO-Online, via http://www.ruimtelijkeplannen.nl. De IMRO-code van het voorbereidingsbesluit is NL.IMRO.0614.1209vbDuinlaan51-0300. Ook is het besluit in te zien via de gemeentelijke website www.westvoorne.nl onder het kopje ‘bestemmingsplannen’, ‘geldende plannen’. Tot slot kunt u een papieren versie van het voorbereidingsbesluit tijdens de openingstijden inzien bij het Servicepunt in de hal van het gemeentehuis in Rockanje.

De gemeenteraad heeft bepaald dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt direct na publicatie.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen