Verlengingsbesluit wabo van Avi asbest

Dit item is verlopen op 28-06-2018.


Kennisgeving verlengen proceduretermijn 
Reguliere voorbereidingsprocedure
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westvoorne maken bekend dat zij de proceduretermijn van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, met zes weken hebben verlengd.

Bedrijf    : Aiv-asbest
Locatie    : Langeweg 9, 3233 LM Oostvoorne
Activiteit    : Beperkte omgevingsvergunning milieu
Voor    : Tussenopslag algemene kleine werken
Aanvraagdatum    : 26 maart 2018
Verzenddatum    : 16 mei 2018
Zaaknummer    : 999980595

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer: 088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Inzamelschema afval 2019

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen