Verleende omgevingsvergunningen

Dit item is verlopen op 29-08-2018.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning hebben verleend voor:

de activiteit bouwen:

 • d.d. 23 juli 2018, nr. 182015/2018-0092, verzonden d.d. 23 juli 2018, voor het realiseren van een hogere poort aan de Hoflaan 19, 3233 AN in Oostvoorne;
 • d.d. 23 juli 2018, nr. 181820/2018-0090, verzonden d.d. 23 juli 2018, voor het bouwen van een woning met bijgebouw aan het Waterbospad 2a in Rockanje;
 • d.d. 23 juli 2018, nr. 180011/2018-0073, verzonden d.d. 23 juli 2018, voor het bouwen van een woning aan de Heveringseweg 60 in Oostvoorne;
 • d.d. 24 juli 2018, nr. 181822/2018-0091, verzonden d.d. 24 juli 2018, voor het bouwen van een woonhuis aan het Rebecca Kruikhofje 1 in Oostvoorne; 
 • d.d. 26 juli 2018, nr. 182559/2018-0097, verzonden d.d. 26 juli 2018, voor het plaatsen van een mestbak aan de Boomweg 6, 3235 NH in Rockanje;

de activiteit strijdig gebruik:

 • d.d. 23 juli 2018, nr. 180532/2018-0081, verzonden d.d. 23 juli 2018, voor het wijzigen van een gastenverblijf naar een Bed & Breakfast aan de Strypsedijk 6, 3235 LE in Rockanje;

de activiteit bouwen en strijdig gebruik:

 • d.d. 23 juli 2018, nr. 1805172018-0080, verzonden d.d. 23 juli 2018, voor het plaatsen van een prefab carport in de voortuin aan de Bosweg 32 in Oostvoorne;
 • d.d. 25 juli 2018, nr. 182013/2018-0093, verzonden d.d. 25 juli 2018, voor het plaatsen van een carport aan de garage aan de J. v.d. Woudestraat 6, 3235 BP in Rockanje;

de activiteit aanleggen inrit: 

 • d.d. 24 juli 2018, nr. 181423/2018-0088, verzonden d.d. 24 juli 2018, voor het maken van een uitweg aan de Buitenhof 54, 3233 RL in Oostvoorne;
 • d.d. 24 juli 2018, nr. 182743/2018-0102, verzonden d.d. 24 juli 2018, voor het maken van een uitweg aan de Zandweg 26, 3233 ET in Oostvoorne;

de activiteit slopen:

 • d.d. 19 juli 2018, nr. 184333/2018-176, verzonden d.d. 19 juli 2018, voor het slopen van een schuurtje met asbest aan de Duinoordseweg 24, 3233 EE in Oostvoorne;
 • d.d. 24 juli 2018, nr. 184329/2018-175, verzonden d.d. 24 juli 2018, voor het verwijderen van asbest van de schuur aan de Polderweg 7, 3233 LR in Oostvoorne;
 • d.d. 24 juli 2018, nr. 184312/2018-171, verzonden d.d. 24 juli 2018, voor het verwijderen van asbest uit de woning aan de Virgostraat 8, 3235 TP in Rockanje;
 • d.d. 24 juli 2018, nr. 184314/2018-172, verzonden d.d. 24 juli 2018, voor het verwijderen van asbest uit de woning aan de Gijzenhoekweg 17, 3233 TN in Oostvoorne;
 • d.d. 24 juli 2018, nr. 184154/2018-167, verzonden d.d. 24 juli 2018, voor het verwijderen van asbest van de woning aan de Abelenlaan 6, 3233 CA in Oostvoorne;
 • d.d. 24 juli 2018, nr. 184375/2018-177, verzonden d.d. 24 juli 2018, voor het verwijderen van asbest van de schuurtjes aan de Kranenhoutlaan 2a, 3233 KC in Oostvoorne.

Bezwaarclausule
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne, ter attentie van de commissie voor de bezwaar- en de beroepschriften, Postbus 550, 3235 ZH in Rockanje. Indiening van een bezwaars/chrift heeft geen invloed op de inwerkingtreding van het besluit. Be-zwaarmakers kunnen hiervoor een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM in Rotterdam.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier containers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen