Verleende omgevingsvergunningen

Dit item is verlopen op 15-08-2018.

Reguliere voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning hebben verleend voor:

de activiteit bouwen:

 • d.d. 21 juni 2018, nr. 179993/2018-0071, verzonden d.d. 21 juni 2018, voor het plaatsen van een mantelzorgwoning aan de bestaande woning Dirk van Voornelaan 11, 3235 AC in Rockanje;
 • d.d. 22 juni 2018, nr. 179375/2018-0067, verzonden d.d. 25 juni 2018, voor het uitbreiden en in gebruik nemen als horecagelegenheid van het pand Hoflaan 6, 3233 AN in Oostvoorne;
 • d.d. 3 juli 2018, nr. 180519/2018-0079, verzonden d.d. 3 juli 2018, voor het bouwen van een laadkuil aan de Willemansweg 1, 3233 KG in Oostvoorne;
 • d.d. 9 juli 2018, nr. 182039/2018-0094, verzonden d.d. 9 juli 2018, voor het verbouwen van de woning aan de Orchislaan 4, 3233 VE in Oostvoorne;

de activiteit strijdig gebruik:

 • d.d. 21 juni 2018, nr. 180153/2018-0075, verzonden d.d. 21 juni 2018, voor het plaatsen van bijgebouwen aan de Vleerdamsedijk 31, 3235 NV in Rockanje;

de activiteit bouwen en strijdig gebruik:

 • d.d. 21 juni 2018, nr. 179988/2018-0070, verzonden d.d. 21 juni 2018, voor het bouwen van een loods aan de Aelbrechtsweg 18, 3233 LA in Oostvoorne;

de activiteit bouwen, strijdig gebruik en monument: 

 • d.d. 22 juni 2018, nr. 179375/2018-0067, verzonden d.d. 25 juni 2018, voor het uitbreiden en in gebruik nemen als horecagelegenheid van het pand Hoflaan 6, 3233 AN in Oostvoorne;

de activiteit brandveilig gebruik:

 • d.d. 5 juli 2018, nr. 178915/2018-0056, verzonden d.d. 5 juli 2018, voor het brandveilig gebruik van de Mildenburgschool aan de Mildenburglaan 6, 3233 AN in Oostvoorne;
 • d.d. 5 juli 2018, nr. 175779/2018-0035, verzonden d.d. 5 juli 2018, voor het brandveilig gebruik van de peuterspeelzaal aan de Dwarsweg 21, 3235 CE in Rockanje;

de activiteit beperkte milieutoets:

 • d.d. 9 juli 2018, nr. 178102, verzonden d.d. 9 juli 2018, voor een tijdelijke opslag van asbest aan de Langeweg 9, 3233 LM in Oostvoorne;

de activiteit slopen:

 • d.d. 14 juni 2018, nr. 182200/2018-146, verzonden d.d. 14 juni 2018, voor het verwijderen van asbest aan de Kranenhoutlaan 2A, 3233 KC in Oostvoorne;
 • d.d. 14 juni 2018, nr. 182202/2018-149, verzonden d.d. 14 juni 2018, voor het verwijderen van asbest aan de Raadhuislaan 14, 3235 AP in Rockanje;
 • d.d. 22 juni 2018, nr. 182790/2018-157, verzonden d.d. 22 juni 2018, voor het verwijderen van een asbesthoudende buis uit de woning Virgostraat 8, 3235 TP in Rockanje;
 • d.d. 22 juni 2018, nr. 182665/2018-156, verzonden d.d. 22 juni 2018, voor het verwijderen van  asbesthoudende materialen uit de woning Vogelgaarde 66, 3235 SJ in Rockanje;
 • d.d. 22 juni 2018, nr. 179370/2018-098, verzonden d.d. 25 juni 2018, voor het slopen van een gedeelte aan de achterzijde van het pand Hoflaan 6, 3233 AN in Oostvoorne;
 • d.d. 25 juni 2018, nr. 182849/2018-158, verzonden d.d. 25 juni 2018, voor het verwijderen van  asbesthoudende golfplaten van het staldak aan de Hilseweg 2, 3235 KE in Rockanje;
 • d.d. 28 juni 2018, nr. 183086/2018-163, verzonden d.d. 28 juni 2018, voor het verwijderen van  asbesthoudende materialen uit de woning Vrouwe Machteldweg 9, 3233 TV in Oostvoorne;
 • d.d. 28 juni 2018, nr. 183084/2018-162, verzonden d.d. 28 juni 2018, voor het verwijderen van  asbesthoudende materialen uit de woning Gijzenhoekweg 17, 3233 TN in Oostvoorne;
 • d.d. 9 juli 2018, nr. 181698/2018-131, verzonden d.d. 9 juli 2018, voor het slopen van de woningen Hoogvlietlaan 16 t/m 22, 3235 BL in Rockanje.

Bezwaarclausule
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne, ter attentie van de commissie voor de bezwaar- en de beroepschriften, Postbus 550, 3235 ZH in Rockanje. Indiening van een bezwaarschrift heeft geen invloed op de inwerkingtreding van het besluit. Bezwaarmakers kunnen hiervoor een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM in Rotterdam.
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer: 088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen