Verleende omgevingsvergunningen

Dit item is verlopen op 20-06-2018.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning hebben verleend voor:

de activiteit slopen:

  • d.d. 1 mei 2018, nr. 179686/2018-100, verzonden d.d. 1 mei 2018, voor het verwijderen van asbesthoudende materialen aan de Ruggeweg 2B, 3233 LS in Oostvoorne;
  • d.d. 2 mei 2018, nr. 179952/2018-108, verzonden d.d. 2 mei 2018, voor het verwijderen van asbest aan de Voet- of Kraagweg 17, 3235 LL in Rockanje;
  • d.d. 7 mei 2018, nr. 179985/2018-104, verzonden d.d. 7 mei 2018, voor het saneren van asbest uit de woning Vestahof 17, 3235 AZ in Rockanje;
  • d.d. 7 mei 2018, nr. 180001/2018-106, verzonden d.d. 7 mei 2018, voor het verwijderen van een middenspanningsruimte inclusief asbestverdachte componenten aan de Voorweg 19, 3233 SH in Oostvoorne;
  • d.d. 7 mei 2018, nr. 179675/2018-101, verzonden d.d. 7 mei 2018, voor het verwijderen van asbest van de vakantiewoning aan het Gorsplein 2 (Damlaan 10) in Oostvoorne;
  • d.d. 7 mei 2018, nr. 179987/2018-103, verzonden d.d. 7 mei 2018, voor het verwijderen van asbest van de schuur aan de Zandweg 43, 3233 ES in Oostvoorne;
  • d.d. 16 mei 2018, nr. 180497/2018-115, verzonden d.d. 16 mei 2018, voor het saneren van een asbestschuur, erfafscheiding en woonhuis aan de Colinslandsedijk 27, 3234 KA in Tinte. 
     

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer: 088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Inzamelschema afval 2019

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen