Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat zij in het kader van de algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning hebben verleend voor:

de activiteit bouwen:
• d.d. 3 september 2019, nr. 205588/ 2019-0120, verzonden d.d. 3 september 2019, voor het bouwen van een woning aan de Blindeweg 11a,
3235 NE Rockanje;
• d.d. 4 september 2019, nr. 205615/2019-0122, verzonden d.d. 4 september 2019, voor het isoleren van het dak, plaatsen dakkapellen en
plaatsen veranda aan de Schapengorsedijk 2, 3235 LA Rockanje;
• d.d. 5 september 2019, nr. 205616/ 2019-0123, verzonden d.d. 5 september 2019, voor het vervangen van een erfafscheiding aan de Achterstrijpseweg
13b, 3235 NB Rockanje;
• d.d. 19 september 2019, nr. 206309/ 2019-0130, verzonden d.d. 19 september 2019, voor het verwijderen van een draagmuur en uitbreiden van de keuken aan de Coppenweg 19, 3235 BD Rockanje;

de activiteit strijdig gebruik:
• d.d. 3 september 2019, nr. 203199/ 2019-0099, verzonden d.d. 3 september 2019, voor het legaliseren van een B&B aan de Heveringseweg 33, 3233 SB  Oostvoorne;
• d.d. 16 september 2019, nr. 206287/ 2019-0127, verzonden d.d. 16 september 2019, voor het omzetten van een mantelzorgwoning naar B&B aan de Achterstrijpseweg 13, 3235 NB Rockanje;


de activiteit bouwen en strijdig gebruik:
• d.d. 19 september 2019, nr. 206289/ 2019-0129, verzonden d.d. 19 september 2019, voor het plaatsen van een overdekte veranda aan de Strypsedijk 42, 3234 KS Tinte;
de activiteit aan een monument:
• d.d. 16 september 2019, nr. 206284/ 2019-0126, verzonden d.d. 16 september 2019, voor het plaatsen van zonnepanelen op het schuurdak aan de Colinslandsedijk 31, 3234 KA Tinte;


Bezwaarclausule
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend
en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van
het bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne, ter attentie van de commissie voor de bezwaar- en de beroepschriften, Postbus 550, 3235 ZH in Rockanje. Indiening van een bezwaarschrift heeft geen invloed op de inwerkingtreding van het besluit. Bezwaarmakers kunnen hiervoor een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

de activiteit slopen:
• d.d. 18 september 2019, nr. 208468/ 2019-169, verzonden d.d. 18 september 2019, voor het verwijderen van asbest aan de Doornweg 14, 3235 NJ Rockanje;
• d.d. 18 september 2019, nr. 205290/ 2019-143, verzonden d.d. 18 september 2019, voor het slopen van een serre, kas en garage aan de Schapengorsedijk
9, 3235 LA Rockanje;
• d.d. 18 september 2019, nr. 208468/ 2019-0169, verzonden d.d. 18 september 2019, voor het saneren van asbest aan de Doornweg 14, 3235 NJ Rockanje.


 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen