Verleende APV vergunningen

De burgemeester van Westvoorne maakt bekend dat op grond van 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning is verleend voor:

• het organiseren van het evenement Jeugdcross op 1 februari 2020 op het terrein van Grenspad 4 te Oostvoorne. Deze vergunning is afgegeven op 15-01-2020.
• het organiseren van het evenement Braderie Hoflaan Oostvoorne op 19 juli 2020 en op 16 augustus 2020 op de Hoflaan (vanaf de Zwartelaan tot aan het Dorpsplein) en op het Kerkplein (vanaf de Mildenburglaan tot aan het Dorpsplein) te Oostvoorne. Deze vergunning is afgegeven op 15-01-2020 met de daarbij behorende tijdelijke verkeersmaatregelen.
• het organiseren van het evenement Braderie Raadhuislaan Rockanje op 12 juli 2020 en op 9 augustus 2020 op de Raadhuislaan (vanaf de Dwarsweg tot net voorbij de Duindoornlaan) en op de parkeerplaats van de Berberislaan te Rockanje. Deze vergunning is afgegeven op 15-01-2020 met de daarbij behorende tijdelijke
verkeersmaatregelen.


De vergunningen/ontheffingen liggen ter inzage bij het ServicePunt van het gemeentehuis in Rockanje. Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden daartegen binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Westvoorne, Postbus 550, 3235 ZH Rockanje. Tijdens de bezwaarschriftprocedure kan een belanghebbende die de behandeling van het bezwaarschrift niet kan afwachten ook een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van sector bestuursrecht van de Rechtbank van Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

https://storing.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen