Verleende APV vergunning

De burgemeester van Westvoorne maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet een vergunning is verleend voor:

• de horeca inrichting Sushi Show B.V., Kerkplein 22, 3233 AR Oostvoorne. De vergunning is afgegeven op 17-03-2020.

De burgemeester van Westvoorne maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 APV een exploitatievergunning is verleend voor:

• Sushi Show B.V., Kerkplein 22, 3233 AR Oostvoorne. De vergunning is afgegeven op 17-03-2020.

De burgemeester van Westvoorne maakt bekend dat op grond van 2.25 van de APV een vergunning is verleend voor:

• het organiseren van het evenement Kinderspelen Koningsdag op 27 april 2020 op het terrein van Stationsweg 50, 3233 CT Oostvoorne. Deze vergunning is
afgegeven op 12-03-2020;
• het organiseren van het evenement Zomermarkt Rockanje op 29 juli 2020 op de Dorpsweg, Dorpsplein en de Vlielander Heinlaan te Rockanje. Deze vergunning is
afgegeven op 12-03-2020 met de daarbij behorende tijdelijke verkeersmaatregelen.

De vergunningen/ontheffingen liggen ter inzage bij het ServicePunt van het gemeentehuis in Rockanje tijdens de kantoortijden. Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden daartegen binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Westvoorne, Postbus 550, 3235 ZH Rockanje. Tijdens de bezwaarschriftprocedure kan een belanghebbende die de behandeling van het bezwaarschrift niet kan afwachten Ook een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van sector bestuursrecht van de Rechtbank van Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

https://storing.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

Belastingen SVHW

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Parkeervergunning 1e en 2e Slag Rockanje

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen