Verkeersbesluit parkeerplaatsen met oplaadpunt

Dit item is verlopen op 19-06-2019.

Het college van B&W heeft besloten om op verschillende locaties binnen de gemeente Westvoorne parkeerplaatsen aan te wijzen voor uitsluitend laden van elektrische voertuigen.

Doordat er steeds meer elektrische auto’s komen, neemt ook de vraag naar oplaadpunten toe. De gemeente Westvoorne stimuleert maatregelen in het kader van duurzaamheid. Het aanwijzen van parkeerplaatsen met een oplaadpunt voor uitsluitend elektrische auto’s valt binnen de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente.

Het college van B&W heeft besloten om het verkeersbesluit voor het aanwijzen van parkeerplaatsen voor uitsluitend elektrische voertuigen op diverse locaties binnen de gemeente Westvoorne vast te stellen. In Oostvoorne worden de oplaadpunten geplaatst op het Buitenhof, Rialaan, Hoflaan, Burg. Bolwidtweg en de Schepenenweg. In Rockanje op Het Swyn, Duynmeer, Berberislaan, Waalstraat en de Raadhuislaan.


Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne, ter attentie van de commissie voor de bezwaar- en de beroepschriften, Postbus 550, 3235 ZH Rockanje.

Bekijk hier het besluit conform tekeningen

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen