Verkeersbesluit instellen éénrichtingsverkeer

Het college van B&W heeft besloten om een éénrichtingsverkeer in te stellen op schooldagen tijdens de bloktijden 08:15 uur en 08:45 uur en tussen 13:45 uur en 14:45 uur op de Mildenburglaan in Oostvoorne.

De Mildenburgschool en OBS de Driehoek zijn samengevoegd. Door de samenvoeging is de fusieschool OBS de Bosrand ontstaan op de Mildenburglaan in Oostvoorne. Als gevolgd van de fusie zijn er tijdens de openings- en sluitingstijden van de school intensievere verkeersstromen ontstaan.

Om de verkeersstromen ten tijde van de piekmomenten ter hoogte van de school te structuren heeft het college besloten om éénrichtingsverkeer in te stellen op schooldagen tijdens de bloktijden 08:15 uur en 08:45 uur en tussen 13:45 uur en 14:45 uur op de Mildenburglaan in Oostvoorne.

Het voorstel zal worden uitgevoerd conform de bijgevoegde tekening.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne, ter attentie van de commissie voor de bezwaar- en de beroepschriften, Postbus 550, 3235 ZH in Rockanje.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

https://storing.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

Belastingen SVHW

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Parkeervergunning 1e en 2e Slag Rockanje

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen