Vaststelling Beleidsregels Standplaatsen Westvoorne 2019

Dit item is verlopen op 23-01-2019.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de hieronder vermelde beleidsregel is vastgesteld.

  • Beleidsregels Standplaatsen Westvoorne 2019

De beleidsregel ligt voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis of is daar verkrijgbaar tegen de geldende legeskosten. U kunt ook de beleidsregel vinden op www.westvoorne.nl. Op www.officielebekendmakingen.nl vindt u de rechtsgeldige publicatie.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier containers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen