Vaststelling belastingverodeningen 2020

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat door de gemeenteraad op 18-12-2019 de hieronder vermelde verordeningen zijn vastgesteld.

Verordening op de heffing en invordering van Afvalstoffenheffing 2020.
Verordening op de heffing en invordering van Accommodaties 2020 incl. tarieventabel.
Verordening op de heffing en invordering van Hondenbelasting 2020.
Verordening op de heffing en invordering van Leges 2020 inclusief tarieventabel.
Verordening op de heffing en invordering van Lijkbezorgingsrechten 2020 incl. tarieventabel.
Verordening op de heffing en invordering van Marktgelden 2020.
Verordening op de heffing en invordering van Onroerende zaakbelastingen 2020.
Verordening op de heffing en invordering van Precariobelasting 2020.
Verordening op de heffing en invordering van Reinigingsrechten 2020.
Verordening op de heffing en invordering van Rioolheffing 2020.
Verordening op de heffing en invordering van Staangeld 2020.
Verordening op de heffing en invordering van Toeristenbelasting 2020.
Verordening op de heffing en invordering van Parkeerbelastingen 2020.
Verordening kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen 2020.

De verordeningen liggen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis of zijn daar verkrijgbaar tegen de geldende legeskosten. U kunt deze ook vinden op www.westvoorne.nl onder Organisatie > Regelgeving. Op www.officielebekendmakingen.nl vindt u de rechtsgeldige publicatie.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

https://storing.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen