Vaststelling APV 2018

Burgemeester en wethouders maken bekend dat door de gemeenteraad op 12 december 2017 de hieronder vermelde verordeningen is vastgesteld.

De verordening ligt voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis of zijn daar verkrijgbaar tegen de geldende legeskosten. Op www.officielebekendmakingen.nl vindt u de rechtsgeldige publicatie. 
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer: 088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen