Publicatie vergunningen

Dit item is verlopen op 18-12-2019.

De burgemeester van Westvoorne maakt bekend dat op grond van 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning is verleend voor:

  • het organiseren van het evenement Urban ROCK op 17 november 2019 buiten op het  terrein van en binnen in Multifunctioneel centrum de Merel, Dwarsweg 23 te Rockanje. Deze vergunning is afgegeven op 28-10-2019;

  • het organiseren van het evenement Winterfair Rockanje op 7 december 2019 op een gedeelte van de Zeeweg, gedeelte van de Raadhuislaan en op de Briggemandreef. Deze vergunning is afgegeven op 28-10-2019;

  • het organiseren van het evenement Halve van Westvoorne op 5 januari 2020 met een parcours langs en door het duingebied, over het strand tussen Rockanje en Oostvoorne en over openbare wegen. Deze vergunning is afgegeven op 28-10-2019;

  • het organiseren van het evenement Welkomfair op 6 juni 2020 binnen in en op het terrein van de Welkomkerk, Hoogvlietlaan 23 te Rockanje en op de parkeerplaatsen gelegen voor de Welkomkerk. Deze vergunning is afgegeven op 28-10-2019.

De vergunningen/ontheffingen liggen ter inzage bij het Servicepunt van het gemeentehuis in Rockanje tijdens kantoortijden. Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden daartegen binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Westvoorne, Postbus 550, 3235 ZH Rockanje.

Tijdens de bezwaarschriftprocedure kan een belanghebbende die de behandeling van het bezwaarschrift niet kan afwachten ook een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van sector bestuursrecht van de Rechtbank van Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam of digitaal via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen