Openbare bekendmaking Leidraad windenergie

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat, ingevolge de Algemene inspraakverordening gemeente Westvoorne, vanaf 17 januari 2019 onbeperkt ter inzage ligt: de Leidraad windenergie.

In de Leidraad windenergie staan de uitgangspunten en randvoorwaarden die de gezamenlijke gemeenten op Voorne-Putten hanteren bij het beoordelen van plannen met betrekking tot windenergie.

De Leidraad biedt bewoners, bedrijven en marktpartijen duidelijkheid over de mogelijkheden om concrete plannen in te dienen bij één van de Voorne-Putten gemeenten. Naast het wettelijk kader bevat de Leidraad een afwegingskader, dat wordt gehanteerd bij de beoordeling van aanvragen voor het plaatsen van windturbines.

De Leidraad is onbeperkt in te zien op het gemeentehuis Raadhuislaan 6, Rockanje.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

https://storing.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

Belastingen SVHW

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Parkeervergunning 1e en 2e Slag Rockanje

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen