Omgevingsvergunningen ingekomen en verleend

Dit item is verlopen op 18-01-2018.

Ingekomen omgevingsvergunningen 


Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen zijn ontvangen met:

De activiteit bouwen

 • d.d. 22 november 2017, nr. 169949, voor het plaatsen van een woning aan de Boomweg 8A, 3235 NH in Rockanje;
 • d.d. 23 november 2017, nr. 169883, voor het maken van een overkapte winkelwagenopstelplaats aan de Stationsweg 16, 3233 CT in Oostvoorne;
 • d.d. 24 november 2017, nr. 169942, voor het uitbreiden van de woning en plaatsen dakkapel op de woning Middelweg 32, 3235 NN in Rockanje;
 • d.d. 27 november 2017, nr. 170002, voor het legaliseren van een schuur aan de Heindijk 33, 3233 LE in Oostvoorne.

De activiteit slopen

 • d.d. 27 november 2017, nr. 169899, voor het slopen van een woning aan de Achterstrypseweg 5, 3235 NB in Rockanje;
 • d.d. 27 november 2017, nr. 169996, voor het saneren van asbest van de schuur aan de Heveringseweg 41, 3233 SB in Oostvoorne.

De activiteit bouwen, afwijken bestemmingsplan en aanleggen in-/uitrit

 • d.d. 24 november 2017, nr. 169935, voor het bouwen van een schuur aan de Nieuw Rockanjesedijk 1, 3235 XJ in Rockanje.

Bovengenoemde aanvragen kunt u vanaf maandag 11 december 2017 gedurende twee weken inzien bij het ServicePunt in de gemeente Westvoorne. 

Verleende omgevingsvergunningen 

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat zij in het kader van de algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning hebben verleend voor:

De activiteit bouwen en aanleggen inrit

 • d.d. 23 november 2017, nr. 166965/2017-0155, verzonden d.d. 23 november 2017, voor het plaatsen van een woning en maken uitrit aan de Voorweg 68 in Oostvoorne.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne, ter attentie van de commissie voor de bezwaar- en de beroepschriften. Indiening van een bezwaarschrift heeft geen invloed op de inwerkingtreding van het besluit. Bezwaarmakers kunnen hiervoor een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM in Rotterdam.

De activiteit slopen

 • d.d. 23 november 2017, nr. 169544/2017-236, verzonden d.d. 23 november 2017, voor het slopen van een bijgebouw en schuurtje aan de Hoefweg 5a, 3233 LG in Oostvoorne;
 • d.d. 23 november 2017, nr. 169575/2017-237, verzonden d.d. 23 november 2017, voor het slopen van een middenspanningsstation aan de Voorweg 21, 3233 SJ in Oostvoorne;
 • d.d. 23 november 2017, nr. 169618/2017-240, verzonden d.d. 23 november 2017, voor het verwijderen van asbest uit de woning Moerbeistraat 71, 3235 EG in Rockanje; 
 • d.d. 28 november 2017, nr. 169899/2017-244, verzonden d.d. 28 november 2017, voor het slopen van een woning aan de Achterstrypseweg 5, 3235 NB in Rockanje.
   

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer: 088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Inzamelschema afval 2019

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen