Intrekken toestemming exploitatie en uitschrijving BSO aan Zee, Dwarsweg 17, Rockanje en Kinderdagverblijf ’t Pierepotje, Dwarsweg 21, Rockanje

Op 5 december 2019 heeft de gemeente Westvoorne een wijzigingsverzoek ontvangen voor Buitenschoolse opvang aan Zee aan de Dwarsweg 17, 3235 CE Rockanje en Kinderdagverblijf ’t Pierepotje aan de Dwarsweg 21, 3235 CE Rockanje. Verzocht wordt de toestemming tot exploitatie in te trekken en de geregistreerde opvanglocaties uit te schrijven in het landelijk Register Kinderopvang (LRK), in verband met verhuizing naar een andere opvanglocatie. Op grond van artikel 1.47 Wet kinderopvang (Wko) heeft het college van Burgemeester en Wethouders per 23 december 2019 de toestemming tot exploitatie van bovengenoemde voorzieningen ingetrokken en zijn de locaties in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) uitgeschreven. Zowel de exploitatie van de Buitenschoolse opvang als van het  kinderdagverblijf zijn per 25 november 2019 voortgezet aan het Kolpapad 2, 3235 BR in Rockanje.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen