Ingekomen omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen zijn ontvangen met:

de activiteit bouwen:

  • d.d. 11 januari 2019, nr. 194225, voor het gewijzigd uitvoeren van de vergunning voor het restaurant en B&B aan de Dorpsweg 10 in Rockanje;

de activiteit melding brandveiliggebruik:

  • d.d. 11 januari 2019, nr. 194240, voor een melding brandveilig gebruik voor het restaurant en B&B aan de Dorpsweg 10 in Rockanje.

Bovengenoemde aanvragen kunt u vanaf maandag 4 februari 2019 gedurende twee weken inzien bij het ServicePunt van de gemeente Westvoorne.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer: 088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Inzamelschema afval 2019

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen