Ingekomen omgevingsvergunningen

Dit item is verlopen op 06-02-2019.

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen zijn ontvangen met:

de activiteit bouwen:

  • d.d. 18 december 2018, nr. 192932, voor het aanpassen van de pui van de woning aan de Keizerlaan 22, 3233 VT in Oostvoorne;

  • d.d. 19 december 2018, nr. 192935, voor het plaatsen van een woning op kavel 2, plan Carte Blanche Royaal in Rockanje;

  • d.d. 20 december 2018, nr. 192938, voor het maken van een aanbouw aan de woning aan de Primulalaan 2, 3233 VM in Oostvoorne;

  • d.d. 21 december 2018, nr. 192940, voor het plaatsen van twee watersilo’s aan de Torenweg 1, 3235 NS in Rockanje;

de activiteit slopen:

  • d.d. 21 december 2018, nr. 192984, voor het verwijderen van asbestverdachte componenten uit een middenspanningsruimte aan de Tichelarijweg 11 in Oostvoorne;

  • d.d. 21 december 2018, nr. 192974, voor het saneren en afvoeren asbesthoudende beschoeiing aan de Krimweg 10, 3233 NB in Oostvoorne;

de activiteit melding brandveiliggebruik:

  • d.d. 21 december 2018, nr. 192976, een melding brandveiliggebruik voor het pand aan de Strypsedijk 48, 3234 KS in Tinte;

Bovengenoemde aanvragen kunt u vanaf maandag 7 januari 2019 gedurende twee weken inzien bij het ServicePunt van de gemeente Westvoorne.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen