Ingekomen omgevingsvergunningen

Dit item is verlopen op 23-01-2019.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen zijn ontvangen met:

de activiteit bouwen:

d.d. 8 december 2018, nr. 192406, voor het plaatsen van hekwerken nabij inritten aan de Konneweg 6, 3234 KG in Tinte;

d.d. 13 december 2018, nr. 192592, voor het plaatsen van een woning op kavel 4, Carte Blanche Royaal in Rockanje;

de activiteit bouwen, aanleggen inrit en handelen in strijd met het bestemmingsplan:

d.d. 12 december 2018, nr. 192560, voor het plaatsen van een tuinhuis en verplaatsen/vergro-ten van een inrit aan de Egelantierlaan 1, 3233 VR in Oostvoorne;

de activiteit slopen:

d.d. 6 december 2018, nr. 192358, voor het renoveren van een asbestdak aan de Waalweg 3, 3235 LN  Rockanje;

de activiteit werk of werkzaamheden uitvoeren:

d.d. 12 december 2018, nr. 192568, voor het verbreden van een schelpenpad, aanleggen ruiterpad en rolstoelplatform aan het A.J. Bootpad in Rockanje;

de activiteit kappen:

d.d. 6 december 2018, nr. 192395, voor het kappen van bomen bij de Schelpenweg 6, 3233 EP in Oostvoorne.

Bovengenoemde aanvragen kunt u vanaf maandag 31 december 2018 gedurende twee weken inzien bij het ServicePunt van de gemeente Westvoorne.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier containers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen