Ingekomen omgevingsvergunningen

Dit item is verlopen op 05-12-2018.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen zijn ontvangen met:

de activiteit bouwen: 

  • d.d. 22 oktober 2018, nr. 189407, voor het doorbreken van een muur en wijzigen achtergevel op de begane grond van de woning Prunuslaan 25, 3235 VL in Rockanje;
  • d.d. 24 oktober 2018, nr. 189707, voor het bouwen van een woning aan de Louwtjes Kaa 6 in Rockanje;
  • d.d. 24 oktober 2018, nr. 189701, voor het plaatsen van lichtemasten bij veld 3, VV Rockanje, Korteweg 8, 3235 CH in Rockanje;

de activiteit bouwen handelen in strijd met het bestemmingsplan: 

  • d.d. 23 oktober 2018, nr. 189736, voor het legaliseren van een B&B aan de Westerlandseweg 1, 3234 KT in Tinte;

de activiteit slopen:

  • d.d. 22 oktober 2018, nr. 189405, voor het doorbreken van een muur en wijzigen achtergevel op de begane grond van de woning Prunuslaan 25, 3235 VL in Rockanje;
  • d.d. 23 oktober 2018, nr. 189689, voor het verwijderen van asbestplaten van de garage aan de J. vd Woudestraat 6, 3235 BP in Rockanje;
  • d.d. 24 oktober 2018, nr. 189696, voor het verwijderen van asbesthoudende dakbeplating van de schuur aan Kade 12, 3234 KD in Tinte.

Bovengenoemde aanvragen kunt u vanaf maandag 12 november 2018 gedurende twee weken inzien bij het ServicePunt van de gemeente Westvoorne. 
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier containers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen