Ingekomen omgevingsvergunningen

Dit item is verlopen op 14-11-2018.

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen zijn ontvangen met:

de activiteit bouwen: 

  • d.d. 21 september 2018, nr. 188016, voor het plaatsen van een schuur/garage aan Het Duynmeer 27, 3235 DA in Rockanje;
  • d.d. 25 september 2018, nr. 188020, voor het plaatsen van een woning aan de Vleerdamsedijk tussen nummer 17 en 19, 3235 NV in Rockanje;
  • d.d. 26 september 2018, nr. 188042, voor het plaatsen van een woning op het perceel Westvoorne, B, nr. 1065, Carte Blanche Royaal in Rockanje;
  • d.d. 26 september 2018, nr. 188045, voor het bouwen van een loods voor agrarisch gebruik aan de Voet- of Kraagweg 17, 3235 LL in Rockanje;
  • d.d. 26 september 2018, nr. 188088, voor het plaatsen van een aanbouw aan de Burg. Letteweg 8, 3233 AG in Oostvoorne;

de activiteit bouwen en aanleggen inrit:

  • d.d. 26 september 2018, nr. 188099, voor het plaatsen van een carport met schuur en aanleggen inrit aan de Zeedistellaan 13, 3233 VP in Oostvoorne;

de activiteit slopen:

  • d.d. 26 september 2018, nr. 188102, voor het verwijderen van asbest dakplaten en het slopen van een kas aan de Middelweg 19, 3235 NM in Rockanje;

de activiteit aanleggen:

  • d.d. 19 september 2018, voor het bouw- en woonrijpmaken van landgoed Drenkeling en het aanleggen van een bouwstraat op het perceel Westvoorne, B 1705 in Rockanje.

Bovengenoemde aanvragen kunt u vanaf maandag 15 oktober 2018 gedurende twee weken inzien bij het ServicePunt van de gemeente Westvoorne. 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier containers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen