Ingekomen omgevingsvergunningen

Dit item is verlopen op 10-10-2018.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen zijn ontvangen met:

de activiteit slopen:

  • d.d. 11 augustus 2018, nr. 186485, voor het terugbrengen van een woning naar de oorspronkelijke schuur en het opheffen van het adres Duinlaan 35B, 3233 EB in Oostvoorne;
  • d.d. 23 augustus 2018, nr. 186506, voor het verwijderen van asbest uit de woning Kantelenweg 51, 3233 RB in Oostvoorne;
  • d.d. 29 augustus 2018, nr. 186613, voor het slopen van een woning en werkplaats aan de Colinslandsedijk 27, 3234 KA in Tinte;
  • d.d. 30 augustus 2018, nr. 186621, voor het verwijderen van asbest uit de woning Vestahof 37, 3235 AZ in Rockanje;
  • d.d. 6 september 2018, nr. 186765, voor het verwijderen van asbest aan de Polderweg 7, 3233 LR in Oostvoorne;

de activiteit kappen:

  • Rectificatie d.d. 6 augustus 2018, nr. 185285, voor het kappen van bomen aan de Boomweg 6 in Rockanje, was ten onrechte gepubliceerd, de aanvraag was niet vergunningplichtig. 

Bovengenoemde aanvragen kunt u vanaf maandag 17 september 2018 gedurende twee weken inzien bij het ServicePunt van de gemeente Westvoorne. 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen