Ingekomen omgevingsvergunningen

Dit item is verlopen op 26-09-2018.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen zijn ontvangen met:

de activiteit bouwen: 

 • d.d. 08-08-2018. Nr. 185745, voor het aanbrengen van nieuwe gevelbekleding en nieuwe kozijnen en het plaatsen van een aanbouw aan de Fazantenlaan 33, 3233  BA in Oostvoorne;
 • d.d. 13 augustus 2018, nr. 185758, voor het plaatsen van een laadstation aan de zijgevel van de woning en de oprit van de parkeerplaats toegankelijk te maken voor het opladen van een elektrische auto aan de Groene Kruisstraat 18, 3235 AJ in Rockanje;
 • d.d. 20 augustus 2018, nr. 186028, voor het vergroten van de schuur aan de Abelenlaan 4, 3233 CA in Oostvoorne;

de activiteit afwijken van het bestemmingsplan: 

 • d.d. 18 augustus 2018, nr. 186036, voor het realiseren van een gastenverblijf en B&B aan de Molendijk 6, 3233 LN in Oostvoorne;
 • d.d. 22 augustus 2018, nr. 186031, voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening tijdens de verbouwing van de woning aan de Strypsedijk 10a, 3235 LE in Rockanje;

de activiteit slopen:

 • d.d. 8 augustus 2018, nr. 3849433, voor het slopen van de bestaande garage en carport aan de Fazantenlaan 33, 3233 BA in Oostvoorne;
 • d.d. 10 augustus 2018, nr. 3852143, voor het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning aan de Vestahof 3, 3235 AZ in Rockanje;
 • d.d. 11 augustus 2018, nr. 3853105, voor het slopen van een bijgebouw en de tot schuur uitgebouwde woning terugbrengen naar de oorspronkelijke schuur aan de Duinlaan 35b, 3233 EB in Oostvoorne;

de activiteit aanleggen inrit:

 • d.d. 16 augustus 2018, nr. 186018, voor het verbreden van de inrit en het plaatsen van een erfafscheiding rondom de voortuin aan de patrijzenlaan 5a, 3233 BM in Oostvoorne;
 • d.d. 20 augustus 2018, nr. 186029, voor het verleggen van de bestaande dam, het verplaatsen van de huidige uitrit en het plaatsen van een beschoeiing aan de Rietdijk 40, 3234 KR in Tinte;

de activiteit kappen:

 • d.d. 15 augustus 2018, nr. 186039, voor het kappen van een Eik aan de Doornweg 6b, 3235 NJ in Rockanje.

Bovengenoemde aanvragen kunt u vanaf maandag 20 augustus 2018 gedurende twee weken inzien bij het ServicePunt van de gemeente Westvoorne. 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer: 088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Inzamelschema afval 2019

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen