Ingekomen omgevingsvergunningen

Dit item is verlopen op 29-08-2018.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen zijn ontvangen met:

de activiteit bouwen: 

  • d.d. 18 juli 2018, nr. 184511, voor het plaatsen van een woning aan de Colinslandsedijk 27, 3234 KA in Tinte;
  • d.d. 20 juli 2018, nr. 184752, voor het uitbreiden van de woning aan het Kreekpad 1, 3235 CJ in Rockanje;
  • d.d. 20 juli 2018, nr. 184756, voor het bouwen van een woning aan de Konneweg 4a, 3234 KG in Tinte;

de activiteit slopen:

  • d.d. 23 juli 2018, nr. 184761, voor het verwijderen van asbest van het perceel Duinstraat 5, 3235 NK in Rockanje;

de activiteit kappen:

  • d.d. 16 juli 2018, nr. 184660, voor het kappen van diverse bomen aan de Scheitweekseweg 1b, 3233 LT in Oostvoorne.

Bovengenoemde aanvragen liggen vanaf maandag 6 augustus gedurende twee weken ter inzage bij het Servicepunt op het gemeentehuis.
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer: 088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen