Ingekomen omgevingsvergunningen

Dit item is verlopen op 22-08-2018.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen zijn ontvangen met:

De activiteit bouwen:

  • d.d. 16 juli 2018, nr. 184385, voor het realiseren van een uitkijkpunt aan het A.J. Bootpad in Rockanje;


De activiteit slopen:

  • d.d. 8 juli 2018, nr. 184154, voor het verwijderen van asbest van de woning Abelenlaan 6, 3233 CA in Oostvoorne;
  • d.d. 9 juli 2018, nr. 184157, voor het slopen van een woning met opstallen aan de Heveringseweg 60, 3233 SE in Oostvoorne;
  • d.d. 9 juli 2018, nr. 184162, voor het verwijderen van 20.000 m2 glasopstanden inclusief fundatie, schuur, 4 tuinhuisjes, ketelhuis, asfalt, bassin en asbest van het perceel Middelweg 9a, 3235 NM in Rockanje;
  • d.d. 11 juli 2018, nr. 184312, voor het verwijderen van asbest uit de woning Virgostraat 8, 3235 TP in Rockanje;
  • d.d. 11 juli 2018, nr. 184314, voor het verwijderen van asbest uit de woning Gijzenhoekweg 17 , 3233 TN in Oostvoorne; 
  • d.d. 13 juli 2018, nr. 184329, voor het verwijderen van asbest van de schuur aan de Polderweg 7, 3233 RL in Oostvoorne;
  • d.d. 13 juli 2018, nr. 184333, voor het slopen van een schuur met asbest delen aan de Duinoordseweg 24, 3233 EE in Oostvoorne;
  • d.d. 13 juli 2018, nr. 184375, voor het verwijderen van asbest van het perceel Kranenhoutlaan 2a, 3233 KC in Oostvoorne;


Met de activiteit aanleggen inrit:

  • d.d. 6 juli 2018, nr. 184123, voor het verplaatsen van een inrit aan Kortedijkje 7, 3235 XB in Rockanje;


Bovengenoemde aanvragen liggen vanaf maandag 30 juli 2018 gedurende twee weken ter inzage op het gemeentehuis.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer: 088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen