Ingekomen omgevingsvergunningen

Dit item is verlopen op 08-08-2018.

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen zijn ontvangen met:

de activiteit bouwen:

  • d.d. 28 juni 2018, nr. 183367 voor een nieuw te bouwen woning op perceel Westvoorne B 1417 in Rockanje; 


de activiteit slopen:

  • d.d. 28 juni 2018, nr. 3768741, voor het verwijderen van asbesthoudende materialen uit het dak van de schuur aan de  Vleerdamsedijk 14, 3235 NW in Rockanje;


de activiteit aanleggen inrit:

  • d.d. 28 juni 2018, nr. 183367 voor het aanleggen van een inrit op perceel Westvoorne B 1417 in Rockanje.


Bovengenoemde aanvragen kunt u vanaf maandag 16 juli 2018 gedurende twee weken inzien bij het ServicePunt van de gemeente Westvoorne.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer: 088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Inzamelschema afval 2019

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen