Ingekomen omgevingsvergunningen

Dit item is verlopen op 01-08-2018.

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen zijn ontvangen:

de activiteit bouwen: 

  • d.d. 23 juni 2018, nr. 183065, voor het omvormen van het huidige gebouw tot woning en het intrekken van de huidige vergunning bedrijfswoning aan de Langeweg 8, 3235 CL in Rockanje;

de activiteit slopen:

  • d.d. 19 juni 2018, nr. 3749445, voor het verwijderen van asbesthoudende buis uit de woning aan de Virgostraat 8, 3235 TP in Rockanje;  
  • d.d. 22 juni 2018, nr. 3753243, voor het saneren van asbesthoudende golfplaten van het dak van de stal aan de Hilseweg 2, 3235 KE in Rockanje;
  • d.d. 27 juni 2018, nr. 3763937, voor het verwijderen van asbesthoudende materialen uit een woning aan de Gijzenhoekweg 17, 3233 TN in Oostvoorne;
  • d.d. 27 juni 2018, nr. 3763987, voor het verwijderen van asbesthoudende materialen uit een woning aan de Vrouwe Machteldweg 9, 3233 TV in Oostvoorne;

de activiteit aanleggen inrit:

  • d.d. 20 juni 2018, nr. 182743, voor het aanleggen van een inrit op perceel Westvoorne A8479 in Oostvoorne.

Bovengenoemde aanvragen kunt u vanaf maandag 9 juli 2018 gedurende twee weken inzien bij het ServicePunt van de gemeente Westvoorne. 
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer: 088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Inzamelschema afval 2019

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen