Ingekomen omgevingsvergunningen

Dit item is verlopen op 04-07-2018.

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen zijn ontvangen met:

de activiteit bouwen: 

 • d.d. 16 mei 2018, nr. 181237, voor het plaatsen van een tuinhuis / overkapping aan de Kersenstraat 17, 3235 ED in Rockanje;
 • d.d. 18 mei 2018, nr. 181238, voor het bouwen van een woning op kavel 13, plan “de Erven” in Rockanje;
 • d.d. 23 mei 2018, nr. 181417, voor het plaatsen van een dakkapel op de voorgevel van de woning Heveringseweg 14, 3235 LZ in Rockanje;

de activiteit afwijken van het bestemmingsplan: 

 • d.d. 16 mei 2018, nr. 181235, voor het legaliseren van een berging aan de Vlierbessenstraat 2, 3235 EX in Rockanje;

de activiteit slopen:

 • d.d. 18 mei 2018, nr. 181240, voor het vervangen van het schuurdak aan de Vleerdamsedijk 14, 3235 NW in Rockanje;
 • d.d. 22 mei 2018, nr. 181242, voor het slopen van een woonhuis aan de Konneweg 4a, 3234 KG in Tinte; 
 • d.d. 23 mei 2018, nr. 181414, voor het verwijderen van twee asbestdaken van opstallen aan de Hoefweg 6, 3233 LG in Oostvoorne;
 • d.d. 24 mei 2018, nr. 181483, voor het verwijderen van asbest aan het Gorsplein 2, 3233 XC in Oostvoorne;

de activiteit aanleggen inrit:

 • d.d. 24 mei 2018, nr. 181423, voor het aanleggen van een inrit aan het perceel Buitenhof 54, 3233 RL in Oostvoorne;
 • d.d. 24 mei 2018, nr. 181467, voor het verplaatsen van een in-/uitrit aan de Verlengde Lodderlandsedijk 3, 3235 NT in Rockanje;

de activiteit melding brandveiliggebruik:

 • d.d. 22 mei 2018, nr. 181243, voor het in gebruik nemen van gebouw A aan de Noordweg 16a, 3233 AV in Oostvoorne.

Bovengenoemde aanvragen kunt u vanaf maandag 11 juni 2018 gedurende twee weken inzien bij het ServicePunt van de gemeente Westvoorne. 
Het ServicePunt vindt u in de hal van het gemeentehuis en is open op maandag, dinsdag en donderdag van 08.00-17.00 uur, op woensdag van 08.00 tot 18.30 uur en op vrijdag van 08.00 tot 12.30 uur.
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer: 088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Inzamelschema afval 2019

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen