Ingekomen omgevingsvergunningen

Dit item is verlopen op 06-06-2018.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen zijn ontvangen met:

de activiteit bouwen: 

 • d.d. 19 april 2018, nr. 179266, voor het aanpassen van een kozijn in de woning Zandweg 64, 3233 EV in Oostvoorne;
 • d.d. 23 april 2018, nr. 179375, voor het verbouwen van het pand aan de Hoflaan 6, 3233 AN in Oostvoorne;
 • d.d. 24 april 2018, nr. 179382, voor het plaatsen van een kapschuur tegen de erfgrens aan de Hoofdweg 2, 3233 LH in Oostvoorne;


de activiteit afwijken van het bestemmingsplan:

 • d.d. 18 april 2018, nr. 179265, voor het plaatsen van een tijdelijke woonruimte aan de Zandweg 43, 3233 ES in Oostvoorne;
 • d.d. 19 april 2018, nr. 179267, voor het realiseren van een B & B in het bijgebouw aan de Duinrand 14, 3235 CC in Rockanje;
 • d.d. 20 april 2018, nr. 179364, voor het gebruik van het bijgebouw als gastenverblijf aan de Sliklandseweg 4, 3235 LB in Rockanje;


de activiteit reclame:

 • d.d. 18 april 2018, nr. 179263, voor het plaatsen van reclame aan de Pastorielaan 2, 3233 CZ in Oostvoorne;


de activiteit bouwen en aanleggen uitrit: 

 • d.d. 16 april 2018, nr. 179000, voor het bouwen van een woning en aanleggen uitrit aan de Verlengde Lodderlandsedijk 3, 3235 NT in Rockanje;
 • d.d. 20 april 2018, nr. 179277, voor het bouwen van een woning met bijgebouwen en het aanleggen van een uitrit aan de Hilseweg in Rockanje;

 
de activiteit slopen:

 • d.d. 16 april 2018, nr. 179002, voor het slopen van een woning aan de Verlengde Lodderland-sedijk 3, 3235 NT in Rockanje; 
 • d.d. 17 april 2018, nr. 179006, voor het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning Middellandweg 51, 3233 TR in Oostvoorne;
 • d.d. 17 april 2018, nr. 179010, voor het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning Middellandweg 45, 3233 TR in Oostvoorne;
 • d.d. 23 april 2018, nr. 179370, voor het slopen van wanden aan de achterzijde van het pand aan de Hoflaan 6, 3233 AN in Oostvoorne.

Bovengenoemde aanvragen kunt u vanaf maandag 7 mei 2018 gedurende twee weken inzien bij het ServicePunt van de gemeente Westvoorne. 
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer: 088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Inzamelschema afval 2019

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen