Ingekomen omgevingsvergunningen

Dit item is verlopen op 24-04-2019.

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat de volgende aanvraag om omgevingsvergunning is ontvangen:

Met de activiteit bouwen:

  • d.d. 27 februari 2019, nr. 197512, voor het restylen van de woning en maken aanbouw aan de woning Berkenrijsweg 3 in Oostvoorne.

Bovengenoemde aanvraag liggen vanaf maandag 18 maart gedurende twee weken ter inzage op het gemeentehuis.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier containers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen