Ingekomen omgevingsvergunning

Dit item is verlopen op 20-02-2019.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen zijn ontvangen met:

Met de activiteit bouwen:

  • d.d. 9 januari 2019, nr. 193987, voor het realiseren van een overkapping in de tuin aan de Kruisbooglaan 1, 3233 RE in Oostvoorne;

  • d.d. 10 januari 2019, nr. 193989, voor het bouwen van een woning aan de Leyeseput 8 in Rockanje;

Met de activiteit aanleggen inrit:

  • d.d. 8 januari 2019, nr. 193954, voor het realiseren van een extra in-/uitrit aan de Tichelarijweg 3a, 3233 XH in Oostvoorne.

Bovengenoemde aanvragen kunt u vanaf maandag 28 januari 2019 gedurende twee weken inzien bij het ServicePunt van de gemeente Westvoorne.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen