Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen zijn ontvangen met:

de activiteit bouwen
• d.d. 11 december 2019, nr. 213295, voor het bouwen van een woning aan de Broershoek, kavel 3, Carte Blanche Royaal in Rockanje;
• d.d. 12 december 2019, nr. 213373, voor het plaatsen van een portocabin en een hekwerk aan de Noordoever Oostvoornsemeer, Slag Baartmannetje in Oostvoorne;
• d.d. 12 december 2019, nr. 213408, voor de uitbreiding van een bijgebouw en legalisering van twee bestaande opstallen aan de Naterseweg 6, 3235 KR Rockanje;
• d.d. 13 december 2019, nr. 213424, voor de bouw van een woning aan de Heveringseweg 62a, 3233 SE Oostvoorne.

de activiteiten bouwen en aanleggen uitrit:
• d.d. 20 december 2019, nr. 213503, voor het bouwen van een twee-ondereen kap woning aan de Voorweg in Oostvoorne.

de activiteit slopen:
• d.d. 19 december 2019, nr. 213480, voor het verwijderen van asbest aan de Achterweg 1, 3234 LA Tinte. 

de activiteit kappen:
• d.d. 8 december 2019, nr. 213369, voor het kappen van bomen aan de Schapengorsedijk 9, 3235 LA Rockanje;
• d.d. 12 december 2019, nr. 213374, voor het kappen van bomen aan het Weijerland in Rockanje;
• d.d. 17 december 2019, nr. 213440, voor het kappen van diverse bomen aan de Raadhuislaan 6, 3235 AP Rockanje;
• d.d. 17 december 2019, nr. 213449, voor het kappen van diverse bomen aan de Ruigendijk 12, 3234 LC Tinte.

Bovengenoemde aanvragen liggen vanaf maandag 13 januari 2020 gedurende twee weken ter inzage op het gemeentehuis.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen