Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen

Dit item is verlopen op 23-09-2019.

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen zijn ontvangen met:

de activiteit bouwen:
• d.d. 21 augustus 2019, nr. 207374, voor het plaatsen van een mestcontainer aan de Torenweg 8, 3235 NS in Rockanje;

de activiteit aanleggen inrit:
• d.d. 23 augustus 2019, nr. 207478, voor het verplaatsen van een uitrit aan de Zeeweg 25, 3233 CV in Oostvoorne; 
• d.d. 27 augustus 2019, nr. 207641, voor het aanleggen van een inrit aan Het Swyn 17, 3235 DB in Rockanje; de activiteit werk of werkzaamheden uitvoeren:
• d.d. 28 augustus 2019, nr. 207652, voor het aanleggen van dammen aan de Boomweg 24, 3235 NH in Rockanje;

de activiteit kappen:
• d.d. 27 augustus 2019, nr. 207642, voor het kappen van een zieke kastanjeboom aan de Molenweg 37, 3233 AT in Oostvoorne.

Bovengenoemde aanvragen kunt u vanaf maandag 9 september 2019 gedurende twee weken inzien bij het ServicePunt van de gemeente Westvoorne.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen