Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen

Dit item is verlopen op 03-09-2019.

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen zijn ontvangen met:

de activiteit slopen:
• d.d. 29 juli 2019, nr. 206414, voor het verwijderen van asbest aan de Ruigendijk 2. 3234 LC Tinte;
• d.d. 29 juli 2019, nr. 206422, voor het gedeeltelijk slopen van een schuur aan de Vleerdamsedijk 8, 3235 NW Rockanje;
• d.d. 29 juli 2019, nr. 206418, voor het slopen van opstallen aan de Langeweg 8, 3235 CL Rockanje.

Bovengenoemde aanvragen kunt u vanaf maandag 19 augustus 2019 gedurende twee weken inzien bij het ServicePunt van de gemeente Westvoorne.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen