Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Dit item is verlopen op 09-12-2019.

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen zijn ontvangen:

de activiteit bouwen:

 • d.d. 19 oktober 2019, nr. 210552, voor het vernieuwen van het dak inclusief nokverhoging aan de v.d. Meerweg 37, 3233 BW Oostvoorne;
 • d.d. 20 oktober 2019, nr. 210584, voor het plaatsen van zonnepanelen in de achtertuin aan de Broershoek 7, 3235 CZ Rockanje;
 • d.d. 21 oktober 2019, nr. 210589, voor het aanbouwen van een mantelzorgruimte aan de Dwarsdijk 1, 3235 KB Rockanje;
 • d.d. 22 oktober 2019, nr. 210685, voor het veranderen van een draagmuur in de woning Molendijk 58,3235 XH Rockanje;
 • d.d. 23 oktober 2019, nr. 210699, voor het verbouwen van een boerderij aan de Dwarsdijk 1, 3235 KB Rockanje;
 • d.d. 24 oktober 2019, nr. 210717, voor het plaatsen van een tuinhuis aan de Abelenlaan 6, 3233 CA Oostvoorne;
 • d.d. 24 oktober 2019, nr. 210767, voor het bouwen van een woning aan de Dwarsweg 25, 3235 CE Rockanje;
 • d.d. 25 oktober 2016, nr. 210796, voor het plaatsen van een tuinhuis aan de Venusstraat 18, 3235 TN Rockanje;
 • d.d. 29 oktober 2019, nr. 210802, voor het plaatsen van een woning met garage aan de Kamperfoelielaan 10, 3233 CG Oostvoorne;

de activiteit het gewijzigd uitvoeren van de vergunning:

 • d.d. 18 oktober 2019, nr. 210550, voor het gewijzigd uitvoeren van de vergunning voor het plaatsen van een woning aan de Middeldijk 32 Rockanje;

de activiteit slopen:

 • d.d. 29 oktober 2019, nr. 210803, voor het slopen van een woning aan de Kamperfoelielaan 10, 3233 CG Oostvoorne;

de activiteit werk of werkzaamheden uitvoeren aan een monument:

 • d.d. 23 oktober 2019, nr. 210707, voor het herstellen van de scheurvorming in de voor- en zijgevel aan de Hoflaan 7, 3233 AN Oostvoorne;

de activiteit kappen:

 • d.d. 22 oktober 2019, nr. 210621, voor het kappen van 1 boom aan de Parklaan 8, 3233 VH Oostvoorne.

Bovengenoemde aanvragen kunt u vanaf maandag 18 november 2019 gedurende twee weken inzien bij het ServicePunt van de gemeente Westvoorne.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen