Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Dit item is verlopen op 14-10-2019.

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat de volgende aanvraag om omgevingsvergunning is ontvangen:

Met de activiteit slopen:
• d.d. 13 september 2019, nr. 208468, voor het saneren van asbest aan de Doornweg 14, 3235 NJ in Rockanje;

Bovengenoemde aanvraag kunt u vanaf maandag 30 september 2019 gedurende twee weken inzien bij het ServicePunt van de gemeente Westvoorne

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen