Ingekomen aanvraag omgevingsvergunning

Dit item is verlopen op 27-05-2019.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvraag om omgevingsvergunning is ontvangen met:

de activiteit bouwen:
• d.d. 24 april 2019, nr. 200366, voor het verlengen van een omgevingsvergunning voor een tijdelijke huisvesting aan de Strypsedijk 4, 3235 LE Rockanje.

Bovengenoemde aanvragen kunt u vanaf maandag 13 mei 2019 gedurende twee weken inzien bij het ServicePunt van de gemeente Westvoorne.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen